ห้างหุ้นส่วน ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น ของเรา

ไอทีบิสซิเนสโซลูชั่น จำกัด (IT Business Solution Ltd., Part)   ได้ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยดำเนินการธุรกิจเกี่ยวกับ จำหน่าย ซอฟท์แวร์ระบบบัญชี โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ และรับติดตั้งสินค้าประเภทคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ อีกด้วย

เราเชื่อว่าสินค้าที่ดี ต้องมาพร้อมกับการบริการที่ดี ความซื่อสัตย์ และการเอาใจใส่ทุกขั้นตอน ซึ่งทำให้เราได้รับความไว้วางใจให้บริการแก่ลูกค้าชั้นเลิศหลากหลายธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจห้างสรรพสินค้า โรงงานผลิตสินค้า โรงแรม ภัตตาคาร ร้านอาหาร และร้านค้า

นโยบายคุณภาพ

"มุ่งมั่นให้บริการลูกค้า เป็นผู้จำหน่ายที่เชื่อถือได้"